محصول دیجیتالی

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

۴٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

حسابداری میانه 1

تالیف : دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم

تهیه کننده اسلاید : عبدالکریم مقدم

فایل اصلی : PPT

تعداد کل اسلایدها : 405 اسلاید

حجم فایل zip 0.88 MB

فهرست مطالب فصول :

فصل 1:بسط و تكامل مباني نظري و عملي حسابداري و گزارشگري مالي ......... اسلاید 4

فصل 2 : آشنايي با مفاهيم درآمد هزينه سود و گزارشهاي مربوط به عملكرد مالي ...67

فصل سوم : ترازنامه یا صورت وضعیت مالی ......................................................... اسلاید 121

فصل چهارم : صورت جريانهاي نقدي ...................................................................... اسلاید 202

فصل پنجم : حسابداری وجوه نقد .......................................................................... اسلاید 252

فصل ششم : اشنايي با مفهوم انواع و روشهاي ثبت سرمايه گذاري ................. اسلاید 269

فصل هفتم : مطالبات .......................................................................................... اسلاید 293

فصل هشتم : حسابداری موجودی کالا ................................................................... اسلاید 329

فصل نهم : حسابداري داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود.................................... اسلاید 375

با تشکر از خرید شما - موفق باشید