محصول دیجیتالی

مجموعه جزوات آموزشی نرم افزارهای همکاران سیستم

مجموعه جزوات آموزشی نرم افزارهای همکاران سیستم
محصول دیجیتالی

مجموعه جزوات آموزشی نرم افزارهای همکاران سیستم

۴۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مجموعه جزوات آموزشی نرم افزارهای همکاران سیستم

این مجموعه برای کلیه علاقمندان به یادگیری نرم افزارهای مالی همکاران سیستم ، دانشجویان کارشناسی رشته های حسابداری و مالی مناسب است

حجم کل جزوات : MB 46.5

فایل جزوات PDF

این مجموعه شامل 9 جزوه از جزوات نرم افزارهای مالی همکاران سیستم می باشد .

لیست جزوات شامل :

1- جزوه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، تعداد کل صفحات 237 ، حجم فایل 6MB

2- جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، تعداد کل صفحات 207 ، حجم فایل 4.6MB

3- جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، تعداد کل صفحات 94 ، حجم فایل 1.8MB

4- جزوه آموزشی نرم افزار خزانه داری ( سیستم دریافت و پرداخت ) همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، تعداد کل صفحات 248 ، حجم فایل 4.3MB

5- جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، تعداد کل صفحات 387 ، حجم فایل 7.5 MB

6- جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، تعداد کل صفحات 147 ، حجم فایل 2.6MB

7- جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، تعداد کل صفحات 438 ، حجم فایل 9.8M

8- جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.1 ، تعداد کل صفحات 287 ، حجم فایل 8.3M

9- جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، تعداد کل صفحات 167 ، حجم فایل 4.1MB

فهرست فصول هر یک از جزوات

1-فصول جزوه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری

فصل دوم : راهنمای تنظیم عمومی نرم افزار

فصل سوم : راهنمای عمومی استفاده از نرم افزار

فصل چهارم : خطاهای عمومی سیستم اتوماسیون اداری

2- جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم تدارکات داخلی

فصل دوم : اطلاعات پایه

فصل سوم : آشنایی با عملیات جاری سیستم تدارکات داخلی

فصل چهارم : گزارشات سیستم تدارکات داخلی

3- جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم سهام

فصل دوم : اطلاعات پایه

فصل سوم : مجامع

فصل چهارم : آشنایی با استقرار سیستم سهام

فصل پنجم : سهامداران

فصل ششم : نقل و انتقالات

فصل هفتم : اطلاعات برگ سهم

فصل هشتم : آشنایی با تبادل اطلاعات بورس

فصل نهم : آشنایی با فرمول های محاسباتی

فصل دهم : آشنایی با محاسبات

فصل یازدهم : آشنایی با افزایش سرمایه

فصل دوازدهم : آشنایی با دریافت و پرداخت

فصل سیزدهم : آشنایی با گزارشات

4- جزوه آموزشی نرم افزار خزانه داری ( سیستم دریافت و پرداخت ) همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم خزانه داری

فصل دوم : آشنایی با اطلاعات پایه

فصل سوم : آشنایی با عملیات سیستم خزانه داری

فصل چهارم : صدور سند حسابداری

فصل پنجم : آشنایی با گزارشات سیستم خزانه داری

5- جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم فروش

فصل دوم : آشنایی با اطلاعات پایه

فصل سوم : آشنایی با عملیات جاری فروش

فصل چهارم : آشنایی با حسابداری فروش

فصل پنجم : گزارشات

فصل ششم : راهنمای عملیات پایان سال

فصل هفتم : زیر سیستم سهمیه بندی

فصل هشتم : زیر سیستم حمل

6- جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم دارایی ثابت

فصل دوم : آشنایی با اطلاعات پایه

فصل سوم : استقرار دارایی ها

فصل چهارم : دارایی ها

فصل پنجم : تعمیرات اساسی

فصل ششم : نقل و انتقال

فصل هفتم : خروج اموال

فصل هشتم : صورت برداری

فصل نهم : بیمه دارایی

فصل دهم : عملیات پایان سال

فصل یازدهم : تغییر سال مالی

فصل دوازدهم : گزارشات

فصل سیزدهم : گزارشات تحلیلی

7- جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم انبار و حسابداری انبار

فصل دوم : آشنایی اطلاعات پایه

فصل سوم : آشنایی عملیات تعدادی انبار

فصل چهارم : آشنایی با حسابداری کالا

فصل پنجم : آشنایی با عملیات انبار گردانی و عملیات پایان سال

فصل ششم : گزارشات انبار با ابزار گزارش ساز

8- جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد

فصل دوم : آشنایی با سازمان و تشکیلات

فصل سوم : آشنایی با عوامل حقوقی

فصل چهارم : آشنایی با ورود اطلاعات کارکنان

فصل پنجم : آشنایی با مرکز هزینه

فصل ششم : آشنایی با اطلاعات پایه

فصل هفتم : آشنایی با محاسبات حقوق و دستمزد

فصل هشتم : آشنایی با اطلاعات کنترلی

فصل نهم : آشنایی با گزارشات

فصل دهم : آشنایی با اسناد حقوقی

9- جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

فصل اول : آشنایی با سیستم حسابداری

فصل دوم : آشنایی با اطلاعات پایه

فصل سوم : راهنمای تعریف کدینگ سیستم

فصل چهارم : راهنمای صدور سند حسابداری

فصل پنجم : گزارشات سیستم حسابداری

فصل ششم : راهنمای عملیات پایان سال مالی

فصل هفتم : راهنمای تغییر سال مالی و ایجاد آن

فصل هشتم : راهنمای زیر سیستم صورتهای مالی

فصل نهم : راهنمای زیر سیستم تجمیعی

پس از خرید مجموعه حاضر بلافاصله لینک دانلود فایل ها بروی یک فایل PDF برای شما ارائه می گردد .

کد محصول : 260

با تشکر از خرید شما