محصول دیجیتالی

مجموعه حسابداری میانه 1

مجموعه حسابداری میانه 1

مجموعه حسابداری میانه 1

۸٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مجموعه حسابداری میانه 1

شامل سه پاورپوینت

تعداد کل اسلایدهای سه پاورپوینت : 1253 اسلاید

حجم فایل zip دو پاورپوینت : 2.89 MB

پاورپوینت 1

تالیف : دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم

تهیه کننده اسلاید : دکتر علیرضا غلامی کیان

فایل اصلی : PPT

تعداد کل اسلایدها : 359 اسلاید

حجم فایل zip 1.37 MB

فهرست مطالب فصول :

w حسابداری سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

w حسابداری مطالبات

w حسابداری موجودی کالا

w حسابداری دارایی ثابت مشهود و نامشهود

w بسط و تکامل مبانی نظری و عملی حسابداری و گزارشگری مالی

w صورت سود و زیان،گردش سود و زیان انباشته و صورت سود و زیان جامع

w ترازنامه

w صورت جریانهای وجوه نقد

w حسابداری وجوه نقد

پاورپوینت 2

حسابداری میانه 1

تالیف : دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم

تهیه کننده اسلاید : مهدی مشکی

فایل اصلی : PPT

تعداد کل اسلایدها : 489 اسلاید

حجم فایل zip 0.64 MB

فهرست مطالب فصول :

فصل اول: مبانی نظری و عملی حسابداری

فصل دوم: سودوزیان، گردش سود انباشته و سودوزیان جامع

فصل سوم: ترازنامه یا صورت وضعیت مالی

فصل چهارم: صورت جریان های نقدی

فصل پنجم : حسابداری وجوه نقد

فصل ششم : حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت

فصل هفتم : حسابداری مطالبات

فصل هشتم: حسابداری موجودی کالا

فصل نهم : حسابداری دارایی های ثابت و نامشهود

پاورپوینت 3

حسابداری میانه 1

تالیف : دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم

تهیه کننده اسلاید : عبدالکریم مقدم

فایل اصلی : PPT

تعداد کل اسلایدها : 405 اسلاید

حجم فایل zip 0.88 MB

فهرست مطالب فصول :

فصل 1:بسط و تكامل مباني نظري و عملي حسابداري و گزارشگري مالي ......... اسلاید 4

فصل 2 : آشنايي با مفاهيم درآمد هزينه سود و گزارشهاي مربوط به عملكرد مالي ...67

فصل سوم : ترازنامه یا صورت وضعیت مالی ......................................................... اسلاید 121

فصل چهارم : صورت جريانهاي نقدي ...................................................................... اسلاید 202

فصل پنجم : حسابداری وجوه نقد .......................................................................... اسلاید 252

فصل ششم : اشنايي با مفهوم انواع و روشهاي ثبت سرمايه گذاري ................. اسلاید 269

فصل هفتم : مطالبات .......................................................................................... اسلاید 293

فصل هشتم : حسابداری موجودی کالا ................................................................... اسلاید 329

فصل نهم : حسابداري داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود.................................... اسلاید 375

با تشکر از خرید شما - موفق باشید